BAP Projects

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA KOMİSYONU BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) DEĞERLENDİRME TEMEL İLKELERİ

1.    Amaçları tanımlı, hedefi olan bir araştırma projesi olmalıdır.

2.    Proje  çıktısı açıkça belirtilmelidir.

3.    Proje ekibi belirli ve süre  ile uyumlu olmalıdır.

4.    Tüm cihazlar gerekçelendirilmeli, alternatifleri  belirtilmelidir.

5.    İş planı detaylı verilmeli, bütçe ile ilişkilendirilmelidir.

6.    Proje konusu çalışma aynı zamanda başka kaynaklardan destekleniyorsa, yeni bütçe talebinin sebebi belirtilmelidir.

7.    PC (masaüstü bilgisayar) ve yazıcı ancak nümerik modelleme / hesaplama – analiz içeren projelerde desteklenmektedir.

8.    Menkul mal alımlarında 19.000 TL’den yüksek bedele sahip teçhizatlar  desteklenmemektedir.

9.    30.000 TL’den yüksek bütçeli projeler kaynak kısıtlılığı nedeniyle desteklenmemektedir.

10.    Madde 8 ve 9 da belirtilen içerikteki proje önerileri  için TÜBİTAK / DPT vb. kaynaklara yönlenilmesi  beklenmektedir.

11.    Kongre ve yurtdışı seyahatler  desteklenmemektedir.

12.    Personel ücreti  talebi sadece saha çalışması kapsamında ise desteklenmektedir.

13.    Burs talepleri desteklenememektedir.

14.    Proje yöneticilerinin Dekanlık tarafından desteklenen (devam etmekte olan projeler dahil olmak üzere)  en fazla iki projesi olmalıdır.

15.    Projelerde en fazla iki kez uzatma verilmektedir.

16.    Ek ödenek başvurularında bir önceki yıl kabul edilen proje bütçesinin max. %50'si kadar destek verilebilir. Örneğin 10.000 TL ile desteklenen projeye ikinci yılda max.  5.000 TL ödenek verilebilir.