TUJJB - UDAP Projects

TUJJB  (TÜRKİYE ULUSAL JEODEZİ-JEOFİZİK BİRLİĞİ) RESEARCH PROJECTS

No.

Project Name

Project Coordinator

Department

Project No.

1 Kızılırmak havzasında akım ölçümü yapılmayan akarsu kollarında coğrafi bilgi sistemleri tabanlı akım tahmin modellerinin geliştirilmesi ve ön havza yönetim planının oluşturulması Doç.Dr.Zuhal AKYÜREK CE TUJJB-TUMEHAP-01-11
2 Erzincan'da olası deprem hasarlarının belirlenmesi Doç.Dr.Ayşegül ASKAN GÜNDOĞAN CE TUJJB-TUMEHAP-01-12

UDAP  (ULUSAL DEPREM ARAŞTIRMA PROGRAMI) RESEARCH PROJECTS

No.

Project Name

Project Coordinator

Department

Project No.

1 Türkiye Afet Bilgi Bankası Y.Doç.Dr.Burçak Başbuğ ERKAN CE UDAP-G-12-01
2 Tsunami Etkilerine Karşı Dirençli Yerleşimler İçin Pilot Çalışma:TEKDİY Prof.Dr.Ahmet Cevdet YALÇINER CE UDAP-Ç-12-14
3 Türkiye Sismik Tehlike Haritasının Güncellenmesi Prof.Dr.Sinan AKKAR CE UDAP-Ç-13-06
4 CANKUŞ-:İnsansız Hava Araçları Kullanılarak Kendi Kendine veya Uzaktan Kontrollü Olarak Hareket Edebilen ,Deprem Hasar Gözlem ve Kurtarma Sistemlerinin Geliştirilmesi ve Afet Kurtarma Sistemlerine Entegrasyonu. Y.Doç.Dr.Selim TEMİZER CENG UDAP-Ç-12-13
5 Kütahya Fayının Paleosismolojisi Prof.Dr Erdin BOZKURT GEOE UDAP-G-13-19

For detailed list, click here.