Amaç ve Özgörevler

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI

ODTÜ Mühendislik Fakültesi, endüstrinin ve toplumun gereksinimlerini ve beklentilerini karşılayabilecek ve gelişiminde önderlik yapabilecek evrensel düzeyde niteliklere sahip mühendis ve araştırmacı yetiştirir; mühendislik bilim veteknolojilerini geliştirecek araştırmalar yapar ve üretilen bilgi ve teknolojilerin toplumsal yarara dönüştürülmesine katkıda bulunur.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ’NİN AMAÇLARI

ODTÜ Mühendislik Fakültesi'nin Amaçlarının 27.1.1999 tarih ve MFK:1999/l-2 sayılı karar ile kabul edilen Görev Tanımı kapsamında aşağıda verildiği şekliyle kabul edilmesi uygun görülmüştür.

  • Bilgilerini mühendislik problemlerinin çözümünde ve tasarım yapmada etkin bir biçimde kullanabilen, değişime ve öğrenmeye açık, iletişim beceresi gelişmiş, mesleki ve insani değerlerin önemini kavramış mühendis yetiştirmek.
  • Bilgi düzeyi gelişmiş, araştırma yapmak ve bunun sonuçlarını etkin biçimde aktarma yeteneği elde etmiş yüksek mühendis yetiştirmek.
  • Özgün araştırma yapabilen, elde ettiği sonuçları savunabilen ve yayan doktoralı mühendis yetiştirmek.
  • Nitelikli eğitim ve araştırma yapabilen, öğrencilerine kişisel ve akademik yönleriyle örnek olabilen gerekli sayıda öğretim elamanı bulundurmak.
  • Teknolojinin gelişimine katkıda bulunacak, bilimsel düzeyi yüksek, disiplinler ar ası ve tercihen yönlendirilmiş ve destekli araştırmaları artırmak.
  • Araştırma bulgularını ve mevcut bilgiyi uluslararası ve ulusal düzeyde yayın, konferans, danışmanlık ve sürekli eğitim gibi araçlarla yaymak.