BAP Projeleri

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA KOMİSYONU BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) DEĞERLENDİRME TEMEL İLKELERİ

1-  BAP proje amaç ve ilkeleri kapsamında:

  • Amaçları tanımlı, hedefi olan bir araştırma projesi olmalıdır. 
  • Proje  çıktısı açıkça belirtilmelidir. 
  • Proje ekibi belirli ve süre  ile uyumlu olmalıdır. 
  • Alınacak tüm cihazlar gerekçelendirilmeli, alternatifleri  belirtilmelidir. 
  • İş planı ayrıntılı verilmeli, bütçe ile ilişkilendirilmelidir.

2- Bütçe Kanunu uyarınca menkul mal alımlarında kdv dahil 25.000 TL’den (2017 yılı için) yüksek bedele sahip teçhizatlar desteklenmemektedir. Tüm teçhizat ve hizmet alımları (Merkezi Lab vb. hariç) için proforma fatura başvuruya eklenmelidir. Proforma faturası eksik olan başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.

3- Proje konusu çalışma aynı zamanda başka kaynaklardan destekleniyorsa, BAP desteğinin/bütçe talebinin sebebi belirtilmelidir.

4- Bilgisayar talepleri, yüksek kapasite gerektiren modelleme, hesaplama ve analiz içeren projeler haricinde destek kapsamına alınmayacaktır.

5- Kaynak yetersizliği nedeniyle 25.000 TL’den yüksek bütçeli projeler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

6-Saha çalışması dışındaki seyahatler  desteklenmemektedir.

7- BAP1 projelerinde personel ya da bursiyer çalıştırılamamaktadır.

8-  Bir öğretim üyesi aynı başvuru dönemi içerisinde en fazla bir adet proje başvurusu yapabilir.

9- Projelerde ek ödenek verilmemektedir; bununla birlikte bir proje için en fazla iki kez süre uzatımı verilebilmektedir.

10- Öğretim üyelerimizin geçerli bir mazereti olmadığı takdirde kendilerine verilen hakemlik görevini yapmaları beklenmektedir.