ODTÜ Mühendislik Günü Katılım Belgesi / METU Engineering Day 2018 Cerficate of Participation


ODTÜ Mühendislik Günü 2018 Etkinliğimize katılan katılımcılarımız için talep etmeleri halinde kendilerine katılım belgeleri düzenlenecektir. Katılım belgeleri  25 Mayıs 2018 Saat 17:00'a kadar dekanlığımıza başvurularak alınabilir.

 
 

METU Engineering Day 2018 participants can get their certifcate of participation by appling to the Dean's Ofice until  May 25th at 17:00.