History

Tarihçe

15 Kasım 1956 tarihinde Orta Doğu Yüksek Teknoloji Enstitüsü adıyla eğitime başlayan Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Mühendislik Fakültesi 1957-58 eğitim-öğretim yılı başında kurulmuştur. Fakültenin kuruluşundan önce Makina Mühendisliği Bölümü Şubat 1957 tarihinde eğitimine başlamıştır. Fakültenin kuruluşu ile birlikte İnşaat Mühendisliği Bölümü ve daha sonra sırasıyla Elektrik ve Elektronik Mühendisliği (1958), Maden Mühendisliği (1960), Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (1966), Bilgisayar Mühendisliği (1967), Endüstri Mühendisliği (1969), Mühendislik Bilimleri (1969), Jeoloji Mühendisliği (1970), Çevre Mühendisliği (1973), Havacılık ve Uzay Mühendisliği (1981), Gıda Mühendisliği (1982) ve Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği (1982) Bölümleri kurulmuşlardır.

14 Bölümden oluşan Mühendislik Fakültesinde Mühendislik Bilimleri Bölümünde lisansüstü, diğer tüm bölümlerde lisans ve lisansüstü eğitimi verilmektedir.

ODTÜ Mühendislik Fakültesi verdiği eğitimin bağımsız bir kuruluşca değerlendirilmesi amacıyla 1993 yılında ABET’e  (Accreditation Board for Engineering and Technology / Mühendislik ve Technology Değerlendirme Kurulu) başvurarak lisans programlarının değerlendirilmesi sürecini başlatmış ve 1994 yılında Kimya Mühendisliği ve Maden Mühendisliği Bölümleri Türkiye’nin uluslararası akreditasyona sahip ilk mühendislik programları olmuşlardır. 1996 yılında Elektrik ve Elektronik, İnşaat, Makina ve Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümleri ile 2001 yılında Bilgisayar, Çevre, Endüstri, Havacılık ve Uzay, Gıda, Jeoloji ve Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümleri ve 2004 yılında ilk altı bölümümüz bir kez daha akredite olmuşlardır. Son olarak 2006 yılında Mühendislik Fakültesi’nde lisans eğitimi veren 13 Bölüm toplu olarak 2016 yılına kadar bir kez daha akredite edilmişlerdir.

Mühendislik Fakültesi kazanmış olduğu uluslararası akreditasyon deneyimiyle 2002 yılında ulusal bir mühendislik eğitimi akreditasyon kuruluşu olan MÜDEK’in (Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) oluşumunda öncü rol üstlenmiştir.

Kuruluşundan bu yana görev yapan Dekanlar:

İsim Soyad Görev Süresi
1 Prof. Dr. Mustafa Parlar   Mart 1960 – Ocak 1970
2 Prof. İsmet Ordemir Şubat 1970 – Eylül 1970
3 Y. Doç. Dr. Erdoğan Tekin Ekim 1970 – Kasım 1971
4 Prof. Dr İsmet Ordemir Kasım 1971 – Mart 1972
5 Prof. Hicri Sezgen Nisan 1972 – Ocak 1976
6 Y. Doç. Dr. Oktay Akmanoğlu     Ocak 1976 – Haziran 1976
7 Doç. Dr. Muharrem Timuçin Haziran 1976 – Şubat 1977
8 Y. Doç. Dr. Yaşar Hondur Nisan 1977 – Aralık 1977
9 Y. Doç. Dr. Birol Yücel Aralık 1977 – Aralık 1978
10 Prof. Dr. Mustafa Doruk Aralık 1978 – Mart 1985
11 Prof. Dr. Altay Birand Mart 1985 – Mart 1988
12 Prof. Dr. Halim Doğrusöz Nisan 1988 – Temmuz 1989
13 Prof. Dr. Süha Sevük Temmuz 1989 – Ağustos 1992
14 Prof. Dr. Tuncay Birand Eylül 1992 – Ekim 1997
15 Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ Ekim 1997 – Kasım 2003
16 Prof. Dr. Mustafa Tokyay Kasım 2003 – Kasım 2006
17     Prof. Dr. Zafer Dursunkaya Kasım 2006 – Kasım 2012
18     Prof. Dr. Uğurhan Akyüz Kasım 2012 – Kasım 2015
19 Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök Kasım 2015- Temmuz 2016
20     Prof. Dr. Tuna Balkan Ağustos 2016'dan itibaren devam ediyor