Research at METU

Mühendislik Fakültesinde 2021 yıl sonu itibariyle 311 adet öğretim üyesi, 17 öğretim görevlisi, 315 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 643 akademik personel bulunmaktadır. Öğretim üyelerinin %58'i Profesör, %18'i Doçent ve %23'u Yardımcı Doçent olarak görev yapmaktadır.

Aşağıdaki grafikte Mühendislik Fakültesi ve Fakültenin Bölümlerinde öğretim üyesi ve görevlisi başına düşen uluslararası yayın (makale ve bildiri) sayısı verilmiştir.

Research Facilities Information Sources Quick Links
Research Centers Library Databases Office of Sponsored Projects
METU Central Laboratory E-Journals BAP
Academic Improvement Program         METU Studies in Development          METU Technopolis
Community and Science Center Trial Databases Metu Library
  Research Reports Research@METU