Dekanlık Çalışanları

Fakülte Sekreteri

Sevila Şener

sevilametu.edu.tr

4095

Sekreterler

Gülay Türk

gturkmetu.edu.tr

2502

Selda Bilgi

seldabmetu.edu.tr

2505

Nazmiye Özdemir

hnazmiyemetu.edu.tr

2510

 

Satın Alma Ofisi

                               

Hadi Gürses

hadimetu.edu.tr 

2490

 

Gülbahar Kahraman

gmutlumetu.edu.tr

2489 

Ayhan Güven

aguvenmetu.edu.tr 

7408

Mustafa Tilhe

tilhemetu.edu.tr

4096

Evrak Ofisi

Lütfi Çeken 

lcekenmetu.edu.tr

2527 - 2508

 

Sultan Ünalan

sballimetu.edu.tr

2508

                                                                                       

Sebat Alanlı (Erasmus İşlemleri)

sebatmetu.edu.tr

7401

Öğr. Gör. Tülay Rojay

tulayrmetu.edu.tr

2515

Gülcan Seyhan

gseyhanmetu.edu.tr

3721

Bilgisayar Koordinatörü

Mustafa Musal

mmusalmetu.edu.tr

4091