Dekanlık Çalışanları

Fakülte Sekreteri

Sevila Şener

sevilametu.edu.tr

4095

Sekreterler

Gülay Türk

gturkmetu.edu.tr

2502

Selda Bilgi

seldabmetu.edu.tr

2505

Nazmiye Özdemir

hnazmiyemetu.edu.tr

2510

 

Satın Alma Ofisi

                               

Hadi Gürses

hadimetu.edu.tr 

2490

 

Ahmet KOÇ

kocahmet@metu.edu.tr

2489 

Ayhan Güven

aguvenmetu.edu.tr 

7408

 

Evrak Ofisi

Lütfi Çeken 

lcekenmetu.edu.tr

2527 - 2508

Leyla Yıldızlı

lleyla@metu.edu.tr 

2508

Sultan Ünalan(İZİNLİ)

sballimetu.edu.tr

 

                                                                                       

Filiz Cerit (Erasmus İşlemleri)

fceritmetu.edu.tr

7401

Öğr. Gör. Tülay Rojay

tulayrmetu.edu.tr

2515

Gülcan Seyhan

gseyhanmetu.edu.tr

3721

Bilgisayar Koordinatörü

Mustafa Musal

mmusalmetu.edu.tr

4091