Faculty Board

Profesör Doktor. R. Tuna Balkan, Dekan

Prof. Dr. Serkan Özgen,  Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Prof. Dr. Yusuf Uludağ, Kimya Mühendisliği 

Prof. Dr. Erdem Canbay ,  İnşaat Mühendisliği

Prof. Dr. Mehmet Halit S. Oğuztüzün ,  Bilgisayar Mühendisliği

Prof. Dr. İlkay Ulusoy,  Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Prof. Dr.Murat Dicleli,  Mühendislik Bilimleri

Prof. Dr. Bülent İçgen,  Çevre Mühendisliği 

Prof. Dr. Hami Alpas,  Gıda Mühendisliği

Prof. Dr. Erdin Bozkurt,  Jeoloji Mühendisliği

Prof. Dr. Zeynep Pelin Bayındır, Endüstri Mühendisliği 

Prof. Dr. MA Sahir Arıkan, Makine Mühendisliği

Prof. Dr. Ali Kalkanlı,  Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Prof. Dr. Naci Emre Altun,  Maden Mühendisliği

Doç. Prof. Dr.  İsmail Durgut, Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği

Prof. Dr. Cem İyigün,  Endüstri  Mühendisliği  (Seçilmiş Üye)

Prof. Dr. İsmail Dağ,  Makina Mühendisliği  (Seçilmiş Üye)

P rof. Dr. Nevzat Güneri Gençer,  Elektrik - Elektronik Mühendisliği (Seçilmiş Üye) 

Doç. Prof. Dr. Onur Gölbaşı,  Maden  Mühendisliği (Seçilmiş Üye) 

Doç. Prof. Dr. Bahar İpek Torun,  Kimya  Mühendisliği  ( Seçilmiş Üye)

Yrd. Prof. Dr. Hakan Çalışkan,  Makine Mühendisliği (Seçilmiş Üye)