ODTÜ'de Araştırma

Mühendislik Fakültesinde 2021 yıl sonu itibariyle 311 adet öğretim üyesi, 17 öğretim görevlisi, 315 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 643 akademik personel bulunmaktadır. Öğretim üyelerinin %58'i Profesör, %18'i Doçent ve %23'u Yardımcı Doçent olarak görev yapmaktadır.

Aşağıdaki grafikte Mühendislik Fakültesi ve Fakültenin Bölümlerinde öğretim üyesi ve görevlisi başına düşen uluslararası yayın (makale ve bildiri) sayısı verilmiştir.

Araştırma Olanakları Bilgi Kaynakları Hızlı Bağlantılar
Araştırma Merkezleri Kütüphane Veritabanları Proje Destek Ofisi
ODTÜ Merkez Laboratuvarı E-Dergiler ODTÜ Araştırmalar Koordinatörlüğü
Akademik Gelişim Programı (AGEP)       ODTÜ'de Yürütülen Projeler       BAP
Toplum ve Bilim Merkezi Deneme Veritabanları ODTÜ Teknokent
  Araştırma Raporları ODTÜ Kütüphanesi
Research@METU