ODTÜ'de Araştırma

Mühendislik Fakültesinde 322 adet öğretim üyesi, 22 öğretim görevlisi, 293 araştırma görevlisi ve 9 uzman olmak üzere toplam 646 akademik personel bulunmaktadır. Öğretim üyelerinin %58'i Profesör, %18'i Doçent ve %24'u Yardımcı Doçent olarak görev yapmaktadır.

Aşağıdaki grafikte Mühendislik Fakültesi ve Fakültenin Bölümlerinde öğretim üyesi ve görevlisi başına düşen uluslararası yayın (makale ve bildiri) sayısı verilmiştir.

Araştırma Olanakları Bilgi Kaynakları Hızlı Bağlantılar
Araştırma Merkezleri Kütüphane Veritabanları Proje Destek Ofisi
ODTÜ Merkez Laboratuvarı E-Dergiler ODTÜ'de Öne Çıkan Araştırmalar
Akademik Gelişim Programı (AGEP)       ODTÜ'de Yürütülen Projeler       BAP
Toplum ve Bilim Merkezi Deneme Veritabanları APK
YESAP Araştırma Raporları ODTÜ Teknokent
ODTÜ Kütüphanesi
Research@METU