Eğitim Komisyonu

Koordinatör: 

Prof. Dr. Görkem Külah, Kimya Mühendisliği

Üyeler:

Prof. Dr. Erdem Canbay, İnşaat Mühendisliği

Prof. Dr. Yavuz Yaman, Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Prof. Dr. Pınar Karagöz, Bilgisayar Mühendisliği 

Doç. Dr. Yeşim Serinağaoğlu Doğrusöz, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Prof. Dr. Esra Karasakal, Endüstri Mühendisliği 

Dr. Öğr. Üyesi Mert Efe, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği