Eğitim Komisyonu

Koordinatör: 

Doç.Dr.Görkem Külah, Kimya Mühendisliği

Üyeler:

Prof. Dr. Erdem Canbay, İnşaat Mühendisliği

Prof. Dr. Yavuz Yaman, Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Doç. Dr. Yeşim Serinağaoğlu Doğrusöz, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Doç. Dr. Pınar Karagöz, Bilgisayar Mühendisliği 

Doç. Dr. Görkem Külah, Kimya Mühendisliği

Doç. Dr. Canan Sepil, Endüstri Mühendisliği