Tanıtım ve İletişim Komisyonu

Koordinatör: 

Dr. Öğr. Üyesi Sevinç Figen Öktem, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

 

Üyeler: 

Dr. Öğr. Üyesi Melih Çelik, Endüstri Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi Harika Senem Kahveci, Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi Feyza KazançMakina Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi Çağla Meral, İnşaat Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi İnci Ayrancı, Kimya Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Dilşad Yılmazel, Çevre Mühendisliği