Tanıtım ve İletişim Komisyonu

Koordinatör: 

Y. Doç. Dr. Sevinç Figen Öktem, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

 

Üyeler: 

Y. Doç. Dr. Melih Çelik, Endüstri Mühendisliği

Y. Doç. Dr. Harika Kahveci, Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Y. Doç. Dr. Feyza Kazanç, Makina Mühendisliği

Y. Doç. Dr. Çağla Meral, İnşaat Mühendisliği

Y. Doç. Dr. İnci Ayrancı, Kimya Mühendisliği

Y. Doç. Dr. Yasemin Dilşad Yılmazel, Çevre Mühendisliği