Teknik Olmayan Seçmeli

Teknik Olmayan Seçmeli Dersler, mühendislik öğrencilerine eğitim ve mühendislik mesleğinin aşağıdaki hedeflerini karşılamada hizmet etmek için tasarlanmıştır:

  • İnsani, sosyal ve çevresel sorumluluklarının farkında olmak,
  • Mesleki karar verme süreçinde bu faktörleri göz önünde bulundurmak,
  • Bilim ve mühendislik disiplinleri dışındaki bilimler hakkında farkındalık,
  • Mühendislik dışındaki branşlarda çalışanlarla iletişim kabiliyetini arttırmak.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin bu kategoride kabul edilir dersleri bölümlere göre aşağıda listelenmiştir:

Mühendislik Fakültesi Kurulu'nun Teknik Olmayan Seçmeli Dersler listesinin güncellenmesiyle ilgili kararlarına buradan ulaşabilinir.

ARCH (120)     Mimarlık Bölümü 
CP (121)         Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
ID (125)          Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
PHYS (230) Fizik Bölümü
SOC (232)        Sosyoloji Bölümü
PSY (233)         Psikoloji Bölümü
MATH (236)      Matematik Bölümü
HIST (240) Tarih Bölümü
PHIL (241)       Felsefe Bölümü 
ADM (310) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
ECON (311) İktisat Bölümü
BA (312) İşletme Bölümü
IR (314) Uluslararası İlişkiler Bölümü
ELE (410)        İlköğretim Bölümü 
SSME (420) Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü
FLE (450) Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
PES (453) Beden Eğitimi ve Spor Bölümü
EDS (454) Eğitim Bilimleri Bölümü
ARAB (602)      Modern Diller Bölümü
FREN (603) Modern Diller Bölümü
GERM (604) Modern Diller Bölümü
JA (605)  Modern Diller Bölümü
ITAL (606)      Modern Diller Bölümü
RUS (607) Modern Diller Bölümü
SPAN (608) Modern Diller Bölümü
HEB (609) Modern Diller Bölümü
GRE (610) Modern Diller Bölümü
CHN (611)      Modern Diller Bölümü
PERS (612) Modern Diller Bölümü
ENG (639) Modern Diller Bölümü
TURK (642)   Türk Dili Bölümü
THEA (643) Müzik ve Güzel Sanatlar Bölümü
SLTP (644) Müzik ve Güzel Sanatlar Bölümü
MUS (651)  Müzik ve Güzel Sanatlar Bölümü
INST (682)  Müzik ve Güzel Sanatlar Bölümü
STPS (831) Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları
ARME (863) Arkeometri Bölümü