Erasmus

Akademik Onay Formu Mühendislik Fakültesi Dekanlığına Teslim Edilirken Dikkat Edilmesi Gerekenler

1. Form eksiksiz olarak doldurulmalı ve ilgili mercilere imzalatılmalıdır.Derslerin ODTÜ ve AKTS kredi bilgileri eksiksiz olmalıdır.

2. Gidilen kurumda alınacak derslerin detaylı içerik bilgisi forma eklenmelidir. Belgelerde dersin AKTS kredisi, haftalık ders saati veya dönemlik toplam ders saati bilgisi, katalog tanımı, detaylı içerik bilgisi bulunmalıdır.

3. Gidilen kurumda alınacak derslerin içerik çıktıları üzerinde, ayrı bir yazı ile veya Akademik OnayFormu üzerinde her ders için ayrı ayrı olmak üzere  Erasmus programından döndüğünde sayılma durumu belirtilmelidir.Bu uygunluk Bölüm Erasmus Koordinatörü ve/veya Bölümde eşdeğer dersi veren öğretim üyesi tarafından imzalanmak suretiyle açıkça gösterilmelidir.

4. Erasmus+ ve diğer değişim programları çerçevesinde tam tanınma kuralını sağlayabilmek için ODTÜ Değişim Programları Komisyonu'nun 05.02.2024 tarihli kararı ile Üniversitemizde yürütülen değişim programları kapsamında öğrenciler tarafından alınan ve başarılı/başarısız tüm derslerin Üniversitemiz traskriptlerinde yer alması, başarılı olunan derslerin ayrı bir ifade ile belirtilerek ODTÜ karşılıklarının yazılması, başarısız olunan derslerin ise karşı kurumdaki isimlerinin transkriptlerin notlar kısmında belirtilmesi yönünde karar alınmıştır. Bu nedenle, 05.02.2024 tarihinden itibaren Bölüm ve Fakültemizde yürütülen ders saydırma süreçlerinde aşağıdaki Akademik Onay Formu Dönüş belgesinin kullanılması ve bu belgeye öğrencileri karşı kurumdaki aldıkları ve başarılı/başarısız tüm derslerin, öğrencinin insiyatifine kalmadan belirtilmesi gerekmektedir.

5. Öğrenci transkripti eklenmelidir.

6. Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulu’nun MFYK:2010/956 no’lu kararı uyarınca değişim öğrencisi olarak yurtdışına gidecek olan Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin programa başvuru sırasında genel not ortalamalarının (CGPA) 2.50’den düşük olmaması, programa katılmadan önceki dönem ve genel not ortalamalarının (GPA ve CGPA) 2.50’den düşük olmaması gerektiği ile ilgili dilekçe imzalanarak eke konmalıdır.

Yeni Akademik Onay Formu-Dönüş

Dilekçeye buradan ulaşılabilir.