Yönetim Kurulu

Dekan:

Prof. Dr. R. Tuna Balkan, Makina Mühendisliği

Üyeler:

Prof. Dr. Pınar Karagöz, Bilgisayar Mühendisliği

Prof. Dr. B. Murat Eyüboğlu, Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Prof. Dr. Ahmet Yakut, İnşaat Mühendisliği

Doç. Dr. Nilay Sezer Uzol, Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Doç. Dr. Halil Mecit Öztop, Gıda Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi Atilla Arda Özacar, Jeoloji Mühendisliği