Tanıtım ve İletişim Komisyonu

Koordinatör: 

Prof. Dr. Mete Köken, Dekan Yardımcısı

 

Üyeler: 

Dr. Öğr. Üyesi Çağla Meral Akgül, İnşaat Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi İnci Ayrancı Tansık, Kimya Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Dilşad Yılmazel Tokel, Çevre Mühendisliği