Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Mühendislik Fakültesi Misyonu

ODTÜ Mühendislik Fakültesi, endüstrinin ve toplumun gelişiminde öncülük yapabilecek evrensel niteliklere sahip mühendis ve araştırmacı yetiştirir; mühendislik bilim ve teknolojilerini geliştirecek araştırmalar yapar ve üretilen bilgi ve teknolojilerin toplum yararı için kullanılmasına katkıda bulunur.

Mühendislik Fakültesi Vizyonu

Mühendislik alanında uluslararası düzeyde eğitim ve araştırma faaliyetleriyle toplumun gelişmesine katkıda bulunan bilim ve teknolojide yenilikçi ve öncü bir fakültedir.

Mühendislik Faükltesi Temel Değerleri

Güvenilirlik, insana saygı, liyakat, sorgulayıcı yaklaşım, toplumsal sorumluluk, yenilikçilik ve öncülük, yerleşke mirasına bağlılık, yüksek akademik nitelik, bilimsel özgürlük, bilinçli güven, dayanışmacı bireysellik, doğal çevreye duyarlılık, mühendislik etiğine bağlılık temel değerlerimizdir.