Özel Öğrenci Başvuruları

Özel öğrenciler, üniversitede programların birinde kayıtlı olmamasına rağmen, bazı dersleri almalarına izin olan öğrencilerdir. Özel öğrencilere herhangi bir diploma ya da sertifika verilmemektedir. Ancak, her dönem sonunda bir transkript alabilirler. Daha sonra ODTÜ yüksek lisans öğrencisi olarak kabul edildiği takdirde, ilgili idari komite tarafından onaylanan notlarını, not ortalaması eklenebilir.

Kimler başvurabilir ?

Diğer üniversitelerde ya da yüksek öğrenim kurumlarında halen kayıtlıveya bu kurumlardan mezun olan öğrenciler, özel öğrenci olarakODTÜ'de belirli derlere katılmaya hak kazanabilirler.

Devamı...