Department of Archaeometry

Kurs kodu Kür Adı Kredi 
ARME 531                                                    Genel Arkeoloji                                            3                                                   
ARME 540 Koruma ve Restorasyon Arkeo. Objeleri 3
ARME 563 Kültürel Evrim I 3
ARME 708 Arkeometride Koruma Bilimi 3