Department of Business Administration

Ders Kodu

Ders İsmi

 Kredi 

BA 0401

Girişimciliğin Temelleri

3

BA 0402

Yönetim Dışı Uzmanlar İçin Müzakerenin Temelleri

3

BA 0409

Sürdürülebilir Kalkınma İçin Sektörel Ugulamalar

3

BA 1101

İşletmenin Temelleri

3

BA 1201

Davranış Bilimlerinin İlkeleri

3

BA 2101

İş kanunu

3

BA 2203

Organizasyonlar

3

BA 2204

İnsan kaynakları yönetimi

3

BA 2701

Pazarlamanın İlkeleri

3

BA 2803

Girişimciler için Finans

3

BA 3702

Pazarlamaya Giriş

3

BA 4111

Yeni Teknoloji ve İnovasyonu Yönetmek

3

BA 4115

İş ahlakı

3

BA 4120

Türkiye-AB İlişkilerinin Analizi

3

BA 4123

Türk Vergi Sistemi I

3

BA 4124

Türk Vergi Sistemi II

3

BA 4137

Girişimcilik

3

BA 4146

Uygulamalı İnovasyona Dayalı Girişimcilik

3

BA 4148

Disiplinlerarası Problem Çözme

3

BA 4216

Organizasyonlarda Kültürlerarası Çalışmalar

3

BA 4217

İnsan Kaynakları Değerlendirmesi ve Yönetiminde Örnek Olaylar

3

BA 4222

Müzakere Süreci

3

BA 4227

Organizasyonlarda Yaratıcılık ve Yenilik

3

BA 4411

Denetim

3

BA 4616

Hizmet Yönetimi

3

BA 4618

Proje Yönetimi

3

BA 4713

Promosyon Yönetimi

3

BA 4714

Tüketici davranışları

3

BA 4715

Reklam Uygulaması

3

BA 4718

Uluslararası Pazarlama

3

BA 4821

Banka Yönetiminin Temelleri

3