Fakülte Kurulu

Prof.Dr. R. Tuna Balkan, Dekan

Prof. Dr. Serkan Özgen, Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Prof. Dr. Yusuf Uludağ, Kimya Mühendisliği

Prof. Dr. Erdem Canbay, İnşaat Mühendisliği

Prof. Dr. Mehmet Halit S. Oğuztüzün, Bilgisayar Mühendisliği

Prof. Dr. İlkay Ulusoy, Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Prof. Dr. Murat Dicleli, Mühendislik Bilimleri

Prof. Dr. Bülent İçgen, Çevre Mühendisliği 

Prof. Dr. Erdin Bozkurt, Jeoloji Mühendisliği

Prof. Dr. Zeynep Pelin Bayındır, Endüstri Mühendisliği

Prof. Dr. M.A. Sahir Arıkan, Makina Mühendisliği

Prof. Dr. Ali Kalkanlı, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Prof. Dr. Naci Emre Altun, Maden Mühendisliği

Doç. Dr. İsmail Durgut, Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği

Prof. Dr. Hami Alpas, Gıda Mühendisliği 

Prof. Dr. Cem İyigün, Endüstri Mühendisliği (Seçilmiş Üye)

Prof. Dr. Serkan Dağ, Makina Mühendisliği (Seçilmiş Üye)

Prof. Dr. Nevzat Güneri Gençer, Elektrik - Elektronik Mühendisliği (Seçilmiş Üye)

Doç. Dr. Bahar İpek Torun, Kimya Mühendisliği (Seçilmiş Üye)

Doç. Dr. Onur Gölbaşı, Maden Mühendisliği (Seçilmiş Üye)

Dr. Öğr. Üyesi  Hakan Çalışkan, Makina Mühendisliği (Seçilmiş Üye)