Fakülte Kurulu

Prof.Dr. R. Tuna Balkan, Dekan

Prof. Dr. İsmail Hakkı Tuncer, Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Prof. Dr. Pınar Çalık, Kimya Mühendisliği

Prof. Dr. İsmail Özgür Yaman , İnşaat Mühendisliği

Prof. Dr. Mehmet Halit S. Oğuztüzün, Bilgisayar Mühendisliği

Prof. Dr. Tolga Çiloğlu, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Prof. Dr. Murat Dicleli, Mühendislik Bilimleri

Prof. Dr. Bülent İçgen, Çevre Mühendisliği 

Prof. Dr. Erdin Bozkurt, Jeoloji Mühendisliği

Prof. Dr. Yasemin Serin, Endüstri Mühendisliği

Prof. Dr. M.A. Sahir Arıkan, Makina Mühendisliği

Prof. Dr. C. Hakan Gür, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Prof. Dr. Celal Karpuz, Maden Mühendisliği

Doç. Dr. Çağlar Sınayuç, Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği

Prof. Dr. Serpil Şahin Gıda Mühendisliği 

Prof. Dr. Göknur Bayram, Kimya Mühendisliği (Seçilmiş Üye)

Prof. Dr. Kağan Tuncay, İnşaat Mühendisliği (Seçilmiş Üye)

Prof. Dr. İlkay Ulusoy, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği (Seçilmiş Üye)

Doç. Dr. Demirkan Çöker, Havacılık ve Uzay Mühendisliği (Seçilmiş Üye)

Doç. Dr. Yeşim Soyer Gıda Mühendisliği (Seçilmiş Üye)

Dr. Öğr. Üyesi  Yasemin Dilşad Yılmazel, Çevre Mühendisliği (Seçilmiş Üye)