Fakülte Kurulu

Prof.Dr. R. Tuna Balkan, Dekan

Prof. Dr. İsmail Hakkı Tuncer, Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Prof. Dr. Pınar Çalık, Kimya Mühendisliği

Prof. Dr. Ahmet Türer, İnşaat Mühendisliği

Prof. Dr. Mehmet Halit S. Oğuztüzün, Bilgisayar Mühendisliği

Prof. Dr. İlkay Ulusoy, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Prof. Dr. Murat Dicleli, Mühendislik Bilimleri

Prof. Dr. Bülent İçgen, Çevre Mühendisliği 

Prof. Dr. Erdin Bozkurt, Jeoloji Mühendisliği

Prof. Dr. Esra Karasakal, Endüstri Mühendisliği

Prof. Dr. M.A. Sahir Arıkan, Makina Mühendisliği

Prof. Dr. C. Hakan Gür, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Prof. Dr. Naci Emre Altun, Maden Mühendisliği

Doç. Dr. Çağlar Sınayuç, Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği

Prof. Dr. Serpil Şahin, Gıda Mühendisliği 

Prof. Dr. Almıla Güvenç Yazıcıoğlu, Makina Mühendisliği (Seçilmiş Üye)

Prof. Dr. Kağan Tuncay, İnşaat Mühendisliği (Seçilmiş Üye)

Prof. Dr. S. Sencer Koç, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği (Seçilmiş Üye)

Doç. Dr. Çerağ Dilek Hacıhabiboğlu, Kimya Mühendisliği (Seçilmiş Üye)

Doç. Dr. Batur Ercan, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Seçilmiş Üye)

Dr. Öğr. Üyesi  Bahar İpek Torun, Kimya Mühendisliği (Seçilmiş Üye)