Fakülte Kurulu

Prof.Dr. R. Tuna Balkan, Dekan

Prof. Dr. Serkan Özgen, Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Prof. Dr. Pınar Çalık, Kimya Mühendisliği

Prof. Dr. Erdem Canbay, İnşaat Mühendisliği

Prof. Dr. Mehmet Halit S. Oğuztüzün, Bilgisayar Mühendisliği

Prof. Dr. İlkay Ulusoy, Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Prof. Dr. Murat Dicleli, Mühendislik Bilimleri

Prof. Dr. Bülent İçgen, Çevre Mühendisliği 

Prof. Dr. Erdin Bozkurt, Jeoloji Mühendisliği

Prof. Dr. Esra Karasakal, Endüstri Mühendisliği

Prof. Dr. M.A. Sahir Arıkan, Makina Mühendisliği

Prof. Dr. Ali Kalkanlı, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Prof. Dr. Naci Emre Altun, Maden Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi İsmail Durgut, Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği

Prof. Dr. Hami Alpas, Gıda Mühendisliği 

Prof. Dr. Cem İyigün, Endüstri Mühendisliği (Seçilmiş Üye)

Prof. Dr. Kağan Tuncay, İnşaat Mühendisliği (Seçilmiş Üye)

Prof. Dr. Nevzat Güneri Gençer, Elektrik - Elektronik Mühendisliği (Seçilmiş Üye)

Doç. Dr. Sezer Özerinç, Makina Mühendisliği (Seçilmiş Üye)

Doç. Dr. Batur Ercan, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Seçilmiş Üye)

Dr. Öğr. Üyesi  Bahar İpek Torun, Kimya Mühendisliği (Seçilmiş Üye)