TÜBİTAK Projeleri

TÜBİTAK DESTEKLİ ARAŞTIRMA PROJELERİ

Sıra No.

Proje Adı

Proje Yürütücüsü

Bölüm

Proje No.

Proje Grubu

1 Kısmi Gözlemlenebilir Gen Düzenleyici Ağlarının Etkin
Olarak Kontrolü
Prof.Dr.Faruk POLAT Bilgisayar 110E179 Araştırma Projesi (1001)
2 WEB.2.0 için Veri Madenciliği Prof.Dr.İsmail Hakkı TOROSLU Bilgisayar 109E 282 Uluslararası (2520)
3 Sınır Sahipliği Ile Görüntülerden Hassas Görsel Bilgi Edinimi Y.Doç.Dr.Sinan KALKAN Bilgisayar 111 E155 Araştırma (3501)
4 İnsansı Robotlarda Hiyerarşik Kavram Gelişimi Y.Doç.Dr.Sinan KALKAN Bilgisayar 111 E287 Araştırma (1001)
5 Paralel Seyrek Doğrusal Sistem Çözümü Yrd.Doç.Dr.Murat MANGUOĞLU Bilgisayar 111E238 Araştırma (3501)
6  Hissiyat Odakli Ağ Tarama Doç.Dr.Pınar ŞENKUL Bilgisayar 112E002 Hızlı Destek (1002)
7 Çoklu-Uygulamalı Ortamlar Için Kullanıcı Modelleme Sistemi Prof.Dr.Fehime Nihan ÇİÇEKLİ Bilgisayar 112E111 Araştırma (1001)
8  Yerel Voxel Ağları Ile Beyin Verisi Üzerinden Bilişsel Süreçlerin Modellenmesi Ve Otomatik Olarak Tanınması Prof.Dr.Fatoş TUNAY VURAL Bilgisayar 112E315 Araştırma (1001)
9 Twitr - Türkçe Için Sosyal Ağlarda Olay Bulma Ve Bulunan Olaylar Için Konum Tahmini Doç.Dr.Pınar KARAGÖZ Bilgisayar 112E275 Araştırma (1001)
10 Özgün Bir Uzaklık Dönüşümü Aracılığı İle Görüntülerdeki Şekillerin Mekansal Ve Spektral Özellikleri Bütünleştiren Ve Basit Düzey İstatiksel Analize Olanak Veren Görsel Bir Gramer Oluşturulması Prof.Dr.Zehra Sibel TARI Bilgisayar 112E208 Araştırma (1001)
11 Kısmi Gözlemlenebilir Takviye Öğrenme Için Dolaysız Soyutlama Prof.Dr.Faruk POLAT Bilgisayar 113E239 Araştırma (1001)
12 Gen İfadesi Ve Rnai Verilerini Kullanarak Sinyal İletim
Ağlarının Tahmini
Doç.Dr.Tolga CAN Bilgisayar 113E323 Hızlı Destek (1002)
13 Klasik Atıksu Arıtma Tesislerinde ve Membran Biyoreaktör (MBR) Sistemlerinde Endokrin Bozucu Maddelerin (EBM) Arıtımı ve Toptan EBM Parametresi Geliştirilme Projesi Prof.Dr.Celal Ferdi GÖKÇAY Çevre 108Y272 Araştırma
14 Üst Atmosfer Hava Kütlelerinin TürkiyeÜzerindeki Seyahatleri Sırasında Kompozisyonlarında Olan Değişimlerin İncelenmesi ve Kırsal Hava Kirliliğine Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynakların Katkı Paylarının B Prof.Dr.Gürdal TUNCEL Çevre 108Y306 Araştırma
15 Agricultural Reuse of Water and Nutrients From Wastewater Treatment in Turkey Prof.Dr.Göksel DEMİRER Çevre 108Y242 Uluslararası
16 Ardişik Kesikli Reaktörlerde Aerobik Granül Üretimi Ve Azot Gideriminde Kullaniminin Araştirilmasi Yrd.Doç.Dr.Tuba Hande Ergüder Çevre 111Y176 Hızlı Destek
17 Mogan Gölü Havzasında Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Yayılı Kirliliğin ve Kontrol Yöntemlerinin SWAT Modeli ile Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr.Emre ALP Çevre 111Y284 Araştırma
18 Mikroalgal ve Anaerobik Mikrobiyel Kültürlerin Kullanımı ile Entegre Besiyer Madde Giderimi, Sera Gazı Mitigasyonu ve Biyo-Yakıt ve Biyo-Ürün Eldesi Prof.Dr.Göksel DEMİRER Çevre 111Y205 Araştırma
19 Üç-Aşamalı (Karanlık-Fermantasyon, Metanojenesis Ve Foto-Fermantasyon) Sistemlerde Organik Atıklardan Entegre Biyohidrojen Ve Metan Üretiminin Araştırılması Yrd.Doç.Dr. Tuba Hande ERGÜDER Çevre 112M252 Araştırma
20 Triklosan?Nın Aktif Çamur Sistemindeki Akıbetinin  Araştırılması Ve Mikrobiyal Kültür Değişimine Etkisinin Incelenmesi Prof.Dr.Filiz Bengü DİLEK Çevre 112Y210 Hızlı Destek (1002)
21 Meca Spesifik DNA Probu Kullanarak Nehir Suyunda MRSA İzlenmesi Doç.Dr.Bülent İÇGEN Çevre 113Z198 Araştırma (1001)
22 Bacaklı Robotlarda Mobil Arazi Uygulamalarına yönelik Öz Durum Kestirimi ve Geribeslemeli Dinamik Davranışlar. Yrd.Doç. Afşar SARANLI Elekt ve Elektr. 106E089 Araştırma
23 MEMS Teknolojisi Kullanılarak Klinik Tanı Uygulamaları için Ender Hücre Tarama Sistemi Geliştirilmesi Doç.Dr. Haluk KÜLAH Elekt ve Elektr. 109E066 Araştırma  1001
24 Nanocom: Nano-Ölçekli ve Kuantum İletişim Ağları Doç.Dr.Özgür Barış AKAN Elekt ve Elektr. 109E257 Araştırma
25 Ethernet Üzerinde Dinamik, Dağıtılmış ve Güvenilir Endüstriyel Haberleşme Protokolları: Genel Tasarım işçerçevesi, Gerçekleştirim ve Deneysel Çalışma Yr.Doç.Dr.Şenan Ece SCHMİDT Elekt ve Elektr. 109E261 Araştırma (3501)
26 Akustik Dalga Karışımları Azaltılmış 2-D Elmas Membranlı Mikroüretilmiş Kapasitif Ultrason Çevirgeç Dizileri Y.Doç.Dr.Barış BAYRAM Elekt ve Elektr. 110E072 Araştırma (1001)
27 Gürültülü Telsiz Ağlar için Ağ Kodlaması Stratejileri Doç.Dr.Ali Özgür YILMAZ Elekt ve Elektr. 110E088 Araştırma (1001)
28 Kıvrak Bacaklı Robotlarda Gürbüz Görsel Algının Işitsel Algı Desteğinde Geliştirilmesi Ve Otonom Navigasyon Amaçlı Uygulanması Y.Doç.Dr.Afşar SARANLI Elekt ve Elektr. 110E120 Araştırma (1001)
29 Enerji Verimli Kablosuz Ağ Tasarımı için Temel İlkeler ve Deneysel Uygulamalar Doç.Dr.Elif Uysal BIYIKOĞLU Elekt ve Elektr. 110E252 Araştırma (1001)
30 Çoklu İnsansız Hava Aracının (İHA) Koordineli Güdümü ve Yol Planlama Prof.Dr.Mehmet Kemal LEBLEBİCİOĞLU Elekt ve Elektr. 110E192 Araştırma (1001)
31 Çip-Üstü-Laboratuvar Sistemleri İçin Tasarlanan Parylene Tabanli Elektrostatik Mikro Kapaklarin Karakterizasyonu Ve İlaç Araştirma Yongalarinda Uygulamasi Doç.Dr.Haluk KÜLAH Elekt ve Elektr. 111E110 Hızlı Destek (1002)
32 Elmas Tabanlı Kapasitif Ultrasonik Mikroiticiler Yr.Doç.Dr. Barış BAYRAM Elekt ve Elektr. 111E099 Araştırma (1001)
33 Güvenlik Görüntüleme Uygulamaları İçin Frekans Taramalı Silindirik Substrat Tümleşik Dalga Kılavuzu (Stdk) Yarık Dizi Anteni Geliştirilmesi Prof.Dr.Hatice Özlem ÇİVİ Elekt ve Elektr. 111R001 Araştırma (1001)
34 Kalbin Elektriksel Aktivitesinin 3 Boyutlu Transmembran Potansiyel Dağılımları Cinsinden Girişimsiz Olarak Görüntülenmesi Y.Doç.Dr.Yeşim Serinaoğlu DOĞRUSÖZ Elekt ve Elektr. 111 E258 Araştırma (1001)
35  Kanser Ve Çoklu İlaç Dirençliliği Tespiti Için Mems Tabanlı Dielektroforetik Hücre Ayrıştırma Sistemi Geliştirilmesi Doç.Dr.Haluk KÜLAH Elekt ve Elektr. 111E194 Araştırma (1001)
36  İnsansız Sualtı Araçları Için Yol Planlama Ve Sualtı Optik Görüntülerin Akustik Görüntüleme Desteği Ile Iyileştirilmesi. Prof.Dr.Mehmet Kemal LEBLEBİCİOĞLU Elekt ve Elektr. 111E267 Araştırma (1001)
37 Harmonik Hareket Mikrodalga Doppler Görüntüleme Yöntemi Prof.Dr.Nevzat Güneri GENÇER Elekt ve Elektr. 112E031 Araştırma (1001)
38 Haberleşme Ağlarında Enerji Hasadı Yöntemi Kullanımının Eniyileme ve Gerçekleşmesi Doç.Dr.Elif Uysal BIYIKOĞLU Elekt ve Elektr. 112E175 Uluslararası (2501)
39 Elektromanyetizma Problemlerinin Sayısal Çözümlerinde Düşük Frekans Bozulmalarının Önlenmesi (Epsilon) Yrd.Doç.Dr.Özgür Salih ERGÜL Elekt ve Elektr. 113E276 Hızlı Destek (1002)
40 Manyetik Rezonans Görüntüleme (Mrg) Sistemiyle Uyumlu, Programlanabilir Akım Kaynağı Geliştirilmesi Behçet Murat Eyüboğlu Elekt ve Elektr. 113E301 Hızlı Destek
41 Mikro Ölçekli, Mems Tabanlı Mikrobik Yakıt Pili Geliştirilmesi Doç.Dr.Haluk KÜLAH Elekt ve Elektr. 113E195 Araştırma Projesi (1001)
42 Optik Metamalzemelerin Gerçekçi, Hızlı Ve Yüksek Doğruluktaki Benzetimleri Ve Analizleri (OMEGA) Yrd.Doç.Dr.Özgür Salih ERGÜR Elekt ve Elektr. 113E129 Ulusal Genç Araş.Kar.Gel.Pro.  (3501)
43 Vücut İçine Yerleştirilen (Implantable) Nörostimülasyon/ Nöromodülasyon Cihazları Tasarımı Ve Geliştirmesi Prof.Dr.Nevzat Güneri GENÇER Elekt ve Elektr. 113S471 Öncelikli Alanlar  Ar-Ge Programı (1003)
44 Üreticiler Için Ürün İkame Politikalarının Belirlenmesi Ve İkame Esnekliğinin Getiri Analizi Yrd.Doç.Dr.Seçil Savaşaneril TÜFEKCİ Endüstri  112M431 Hızlı Destek (1002)
45 Kentsel Alanlarda Konsolidasyon ve Koordinasyon Doç.Dr.Haldun SÜRAL Endüstri  113M121 Uluslararası (JPI URBAN EUROPE)
46 Ekstrüzyon ile Biyoyararlılığı Arttırılmış Ürün Tasarımı: Ekstrüzyonun Biyoyararlılığa, Fonksiyonel Bileşenler Üzerine Etkisi ve Ürüne Eklenmiş Gıda Maddelerinin Ektstrüde Ürün Kalitesi Üzerine Etkisi Yrd.Doç.Dr.İlkay ŞENSOY Gıda  110O792 Araştırma (1001)
47 Mikro-Akışkan Yöntemi ile Fonksiyonel Zein ve Nano Lif-Zein Kompozitlerinin Üretimi, Emülsiyonlarda ve Gıda Ürünlerinde Kullanımı Doç.Dr.Behiç MERT Gıda  111O358 Araştırma
48 Şanlıurfa ili ve Civarındaki Klinik İnsan ve Hayvan Vakaları ile Gıdaladaki Salmonella Çeşitliliğininin Moleküler Düzeyde Belirlenmesi Yrd.Doç.Dr.Yeşim SOYER Gıda  111O192 Araştırma (3501)
49  Polifenol Oksidaz Enziminin Isı-Ultrason Kombinasyonu ile Inaktivasyonu Sırasında Enzimin Yapısında Meydana Gelen Değişimin Fourier Değişim Kızıl Ötesi (FTIR) Spektroskopisi ile Incelenmesi. Prof.Dr.Alev BAYINDIRLI Gıda  112O433 Hızlı Destek (1002)
50 Rhizopus oryzae'nin Olası Hekzokinaz Genlerinin Klonlanması ve Saccharomyces cerevisiae'da Expresyonu Prof.Dr.Haluk HAMAMCI Gıda  112T662 Hızlı Destek (1002)
51  Gıda Tedarik Zincirinde Güvenlik Riskleri-Risk Algısı ve İletişimi Prof.Dr. Hami ALPAS Gıda  112K349 Uluslararası İşbirliği (2528)
52 Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) ve NMR Relaksometre Teknikleri Kullanılarak Karakterize Edilen Lipozom Sistemleri İle Yağ Oksidasyonunu Önleyici Sprey Ürün Geliştirilmesi Yrd.Doç.Dr.Macit ÖZTOP Gıda  113O442 Ulusal Genç Araş.Kar.Gel.Pro.  (3501)
53 Taktik İnsansız Hava Aracı Tasarımı Ve Üretimi Prof.Dr.H.Nafiz ALEMDAROĞLU Havacılık 108M104 Araştırma
54 Uydu Sistemlerinde Kullanılacak Elektrikli Bir İtki Sisteminin Tasarımı, Üretimi ve Testi Prof.Dr.H.Nafiz ALEMDAROĞLU Havacılık 109M402 Uluslararası (2514)
55 Etanol Reformlama İle Yüksek Hidrojen Verimi İçin Adsorpsiyon-Reaksiyon Kombinasyonu Ve Uygun Mezogözenekli Katalizörlerin Geliştirilmesi Yrd.Doç.Dr.Oğuz UZOL Havacılık 110M799 Hızlı Destek (1002)
56 Ultra Yüksek Moleküler Ağırlıklı Polietilenin Çok Ölçekli Modellenmesi Yr.Doç.Dr.Ercan GÜRSES Havacılık 111M646 Araştırma
57 Şekil Değiştirebilen Kanatların Aerodinamik Açıdan Kısıtlı En Iyileştirilmesi Prof.Dr.Serkan ÖZGEN Havacılık 111M731 Araştırma (1001)
58  Rüzgar Türbinlerinin Mikro Düzeydeki Yer Seçimi İçin Navier-Stokes Akış Çözücüsünün Topoğrafik Yapısız Çözüm Ağlarında Geliştirilmesi ve Kullanılması Prof.Dr.İsmail Hakkı TUNCER Havacılık 112M104 Araştırma (1001)
59 Yatay Eksenli Rüzgar Türbinlerinde Uç Enjeksiyonu Kullanılarak Aktif Uç Girdabı Kontrolü Yönteminin Deneysel İncelenmesi Yrd.Doç.Dr.Oğuz UZOL Havacılık 112M105 Araştırma (1001)
60 Akış Kaynaklı Rüzgar Türbini Gürültüsü Hesaplamaları İçin Yüksek Çözünürlüklü 2 Ve 3 Boyutlu Navier-Stokes Çözücülerinin Geliştirilmesi Ve Uygulanması Prof.Dr.Yusuf ÖZYÖRÜK Havacılık 112M106 Araştırma (1001)
61  Hipersonik Akışlarda Çok Disiplinli Analiz ve Tasarım Optimizasyonu Doç.Dr.Sinan EYİ Havacılık 112M129 Araştırma (1001)
62  Uçak Yapılarının Modal Analizlerinde Kullanılacak Algılayıcı Ve Uyarıcıların Tip, Adet Ve Konumlarının Genetik Algoritma İle Optimizasyonu Yr.Doç.Dr.Melih ŞAHİN Havacılık 112M845 Araştırma (1001)
63 Plastic microstructure evolution in metallic materials Dr. Tuncay Yalcinkaya Havacılık 112C023 Araştırma (2236)
64 Çelik Yapıların Deprem Performansının Sonlu Elemanlar Metoduyla İncelenmesi Yrd.Doç.Dr.Cem TOPKAYA İnşaat 105M242 Kariyer 
65 Ön Yüzü Beton Kaplı Kaya Dolgu Barajların Sismik Performanslarının İrdelenerek Tasarıma Uygun Kılavuz Yöntemlerin Geliştirilmesi Dr.Yalın ARICI İnşaat 108M491 Araştırma
66 Kıyılarda İklim Değişikliğine Karşı Kumlanma Modeli Destekli Kırılganlık Analizi Projesi - Kideka Prof.Dr.Ayşen ERGİN İnşaat 108M589 Araştırma (1001)
67 Binalarda Çeşitli Tehlikelerin Yarattığı Acil Durumlar Için Eş Zamanlı Hasar Tesbit, Yerel Tahliye, Yönlendirme Ve Yönetim Modeli Yrd.Doç.Dr.Semiha KIZILTAŞ Prof.Dr. Mustafa Talat BİRGÖNÜL İnşaat 109M263 Araştırma (1010)
68 Yağmurla Tetiklenen Sığ Heyelanların Mekanizması ve Modellenmesi Yrd.Doç.Dr. Nejan Huvaj SARIHAN İnşaat 109M635 Araştırma (1001)
69 Akdeniz Ve Karadeniz Arasındaki Gravite Potansiyeli Ve Yükseklik Farkının Uydu Altimetresi Gözlemleri Ile Belirlenmesi Doç.Dr.Mahmut KARSLIOĞLU İnşaat 110Y062 Araştırma (1001)
70 Su Alma Yapılarında Girdap Oluşumu Ve Önlenmesi İçin Gerekli Düzeneklerin Belirlenmesi. Prof.Dr.Mustafa GÖĞÜŞ İnşaat 110M676 Araştırma (1001)
71 İnşaat Yapım Projelerinde Kaynak Dengeleme Problemi Için Yüksek Performanslı Kesin Ve Üst-Sezgisel Yöntemler Geliştirilmesi Doç.Dr.Rifat SÖNMEZ İnşaat  111M140 Araştırma (1001)
72 Nehirlerde Köprü Yan Ayakları Sebebiyle Oluşan Daralmanın Oyulma Ve Akım Karakteristiklerine Etkisi Ve Oyulmayı Azaltıcı Düzeneklerin Araştırılması Yrd.Doç.Dr.Mete KÖKEN İnşaat  111M377 Araştırma (3501)
73 Karbon Yakalama ve Depolama için CO2 Taşımasının Risk Tayini Prof.Dr.Mehmet Semih YÜCEMEN İnşaat  111M798 Uluslararası (BS-ERA-NET)
74 Silindirle Sıkıştırılmış Beton Ağırlık Barajların Sismik Performanslarının Belirlenmesi için Dinamik Benzeri Deney Uygulamaları Prof.Dr.Barış BİNİCİ İnşaat  111M712 Araştırma (1001)
75 Tsunami'ye Karşı İleri Düzey Dayanıklılık İçin Önlem Yapıları Geliştirme Ve Risk Değerlendirme RAPSODİ Prof.Dr.Ahmet Cevdet YALÇINER İnşaat  113M556 Uluslararası İşbirliği
76 Çelik Yapılarda Yarı Rijit Bağlantıların Doğrusal Olmayan Davranışının Modellenmesi Ve Üç Boyutlu Yapısal Çözümlemelere Olan Etkisinin Araştırılması Doç.Dr.Afşin SARITAŞ İnşaat  113M223 Araştırma (1001)
77  Açık Kanal Akımında Yüzey Piv Ile Akım Ölçümü Prof.Dr.İsmail AYDIN İnşaat  113M435 Araştırma (1001)
78 Tekli Ve Çoklu Yatay Su Alma Yapısı Bulunan Hidroelektrik Santrallerde Girdap Oluşumu Ve Önlenmesi Için Gerekli Düzeneklerin Belirlenmesi Prof.Dr.Mustafa GÖĞÜŞ İnşaat  113M326 Araştırma (1001)
79  Uydu Kaynaklı Toprak Nemi Ölçümlerinin Kuraklık Tahminlerine Veri Asimilasyonu ile Katkısının Analizi Mustafa Tuğrul YILMAZ
Zuhal AKYÜREK
İnşaat  113C007 Yurda Dö. Ar. Bur. Prog.(2232)
80 Yüksek Hacimli Volkanik Doğal Puzolan Katkılı Çimento Hamurunda Kalsiyum Silikat Hidrat Fazının Nano Yapısı: Perlit, Zeolit Ve Tras'Dan Bir Durum Tespit Çalışması Doç.Dr.Lütfullah TURANLI İnşaat  113M911 Hızlı Destek (1002)
81 Menderes Migmatitlerinin Kristalleşme Ve Soğuma Yaşları Ile Tektonik Önemleri: U-Pb Ve Ar-Ar Jeokronolojisi Prof.Dr.Erdin BOZKURT Jeoloji 109Y265 Araştırma (1001)
82 Batı Anadolu Tektonik Birliklerinde U-Pb Ve Hf İzotop Çalışması: Triyas Sedimanlarının Kalıntı Zirkonları Ile Güney Menderes Masifi Granitik Kayaçlarının Jeokronolojisi Ve Bölgenin Tektono Metamorfik- Prof.Dr.Erdin BOZKURT Jeoloji 110Y069 Araştırma (1001)
83 Batı Karadeniz (Zonguldak-Bartın) Bölgesinde Devoniyen Yaşlı K-Bentonit Oluşumları ve Jeolojik Önemi Prof.Dr.Asuman Gunal TURKMENOĞLU Jeoloji 110Y272 Araştırma (1001)
84 Pontitler'in Sakarya Kuşağı ve Arap Plakası Üzerindeki Geç nSantoniyen-Kampaniyen Yaşlı Pelajik İstiflerde Küresel Okyanussal Anoksik 3 Olayı (Oae3) Kaydının Sedimantolojik, Jeokimyasal ve Paleontoloji Doç.Dr.İsmail Ömer YILMAZ Jeoloji 111Y138 Araştırma (1001)
85 Güney Batı Anadolu'nun Aktif Tektoniği ve Geç Senozoyik Evrimi Doç.Dr.Nurettin KAYMAKÇI Jeoloji 111Y239 Araştırma (1001)
86 Domuztepe-Kahramanmaraş Kazılarında Bulunan Seramik ve Meta-Serpantinit Buluntularının Hammadde Kaynakları ve Üretim Teknolojilerinin Araştırılması Prof.Dr.Asuman Günal TÜRKMENOĞLU Jeoloji 112Y135 Araştırma (1001)
87 TUD - ODTU Yenilenebilir Kaynaklar için Nanomalzeme ve Nanoteknoloji Araştırma ve Eğitim Ağyapısı Prof.Dr.Deniz ÜNER Kimya Müh. 107M447 Uluslar arası
88 Soğuk Ve Sıcaklık Stresinin Rhodobacter capsulatus Bakterisinde Hidrojen Üretim Metabolizması Üzerine Etkileri Dr.Ebru ÖZGÜR Prof.Dr.Meral YÜCEL Kimya Müh. 108T455 Araştırma
89 Pichia Pastorisi ile İnsan Büyüme Hormonu Üretimi için Biyoproses Geliştirilmesi Prof.Dr.Pınar ÇALIK Kimya Müh. 109R015 Araştırma
90 N-Alkil Formamitler Ve Pirolidonlar Ile Deniz Suyundan Lityum Klorür Özütlenmesi Prof.Dr.Hilmi Önder ÖZBELGE Kimya Müh. 109M499 Araştırma
91 Polimer Esaslı Opak Pigment Eldesi Ve Optik Özelliklerinin Belirlenmesi Prof.Dr.Güngör GÜNDÜZ Kimya Müh. 110T768 Araştırma (1001)
92 Mısır koçanında eş zamanlı olarak glikoz ve biyoplastik üretimi sürecinde ön işlem parametrelerinin incelenmesi Prof.Dr.Ufuk BAKIR Kimya Müh. 110M789 Hızlı Destek
93 Etanol Reformlama İle Yüksek Hidrojen Verimi İçin Adsorpsiyon-Reaksiyon Kombinasyonu Ve Uygun Mezogözenekli Katalizörlerin Geliştirilmesi Prof.Dr.Timur DOĞU Kimya Müh. 111M338 Araştırma (1001)
94 Egsoz Gazındaki Hidrokarbon, Karbon Monoksit Ve Azot Oksit (No) Bileşiklerinin Üç Yollu Katalitik Konverter Ile Arıtılması Prof.Dr.Işık ÖNAL Kimya Müh. 111M777 Araştırma (1001)
95 Glukoz Izomeraz Üretimi Için Metabolik Mühendislik Yaklaşımı Ile Proses Geliştirilmesi Prof.Dr.Pınar ÇALIK Kimya Müh. 211T065 Araştırma (1001)
96 Vanadyum İçeren Biyokatalizörlerle Metanolün Sıvı Fazda Oksidasyonu: Yoğunluk Fonksiyon Teorisi (DFT) Hesaplamaları Prof.Dr.Işık ÖNAL Kimya Müh. 111T599 Uluslararası (2501)
97 Yeni, Aktif Gruplu, Silika Bazlı Nanopartiküller Ile Karbondioksit İkili Sistemlerinin Faz Dengeleri, Termodinamik Modellemesi Ve Nanopartiküllerin Süperkritik Karbondioksit Ile Polimer Emdirme Ve Diğ Yrd.Doç.Dr.Çerağ DİLEK Kimya Müh. 110M465 Araştırma (3501)
98  Kirlenmeye Karşı Dirençli Poli(Eter Sülfon) (Pes) Bazlı Kovuklu Elyaf Tipi Mikrofiltrasyon Membranlarının Hazırlanması Ve Kirlenme Davranışlarının Analizi Yrd.Doç.Dr.Pınar Zeynep Çulfaz EMECAN Kimya Müh. 112M123 Araştırma (3501)
99 Doğal Zeolit Klinoptilolitin Akış Borulu Taşkın-Akışkan Yatakta Kurutulması Doç.Dr.Görkem KÜLAH Kimya Müh. 112M231 Araştırma (1001)
100 Doğal Zeolit Klinoptilolitin Akış Borulu Taşkın-Akışkan Yatakta Kurutulması Prof.Dr.Deniz ÜNER Kimya Müh. 112M561 Hızlı Destek (1002)
101   Yrd.Doç.Dr.Pınar Zeynep Çulfaz EMECAN Kimya Müh. 113M123 Hızlı Destek (1002)
102 Lityum Mangan Oksit Adsorbentleri Ile Tuzlu Sulardan Lityum Ayrıştırılması Doç.Dr.Yusuf ULUDAĞ Kimya Müh. 113M913 Hızlı Destek (1002)
103 Doğal Zeolit Klinoptilolitin Akış Borulu Taşkın-Akışkan Yatakta Kurutulması Yrd.Doç.Dr.Nuray DEMİREL Maden 111M320 Araştırma (3501)
104 Afşin-Elbistan Havzası Entegre Açık Ocak Linyit Madenciliği Ve Elektrik Üretimi Plan Ve Alternatiflerinin Göstergeye Dayalı Sürdürülebilirlik Analizi Için Metodoloji Geliştirilmesi Doç.Dr.Hafize Şebnem DÜZGÜN Maden 113M463 Araştırma (1001)
105 ICHMT-Uluslar arası Isı ve Kütle Transferi Merkezi Prof.Dr. Faruk ARINÇ Makina 107M198 İşbap 
106 Evaporatör Tasarımı Ve Optimizasyonu İçin Mikrokanallarda Isı Transferinin Deneysel Olarak İncelenmesi Y.Doç.Dr.Almıla YAZICIOĞLU Makina 107M504 Araştırma
107 Nano Akışkan Geçişli Mikrokanal Isı Alıcıların Mems Teknolojisi İle Üretimi Mikroçip Soğutulmasında Kullanımı Yrd.Doç.Dr. Tuba Hanife Okutucu ÖZYURT Makina 108M515 Araştırma
108 Kartezyen Hesaplama Ağları İçin İki Boyutlu Laminer Navier-Stokes Çözücüsü Geliştirilmesi Prof.Dr.Mehmet Haluk AKSEL Makina 109M510 Araştırma
109 Araç Sürüş Konforunun Artırılması Için Pasif Titreşim Sönümleyicilerinin Geliştirilmesi Ve Test Edilmesi Yrd.Doç.Dr.Ender CİĞEROĞLU Makina 110M648 Araştırma (1001)
110 Latticre Boltzmann Metodu Ve Grafik Kartlarıyla Paralel Programlama Kullanarak Mikrokanallarda Tek Fazlı Akış Ve Isı Transferi Analizi Yr.Doç.Dr.Cüneyt SERT Makina 110M750 Hızlı Destek
111 Düşük Süpürme Açısına Sahip Delta Kanadın Akış Yapısının Aktif Akış Kontrol Tekniği Ile Düzenlenmesi Yrd.Doç.Dr.Mehmet Metin YAVUZ Makina 111M732 Araştırma (3501)
112 Uzaktan Kullanıcı Etkileşimli Yarı-Otonom İnsansız Kara Aracı Platformu Yr.Doç.Dr.Ahmet Buğra KOKU Makina 111M580 Araştırma (1001)
113 Cuda Programlama Aracı Kullanılarak Grafik Kartlarında
Paralel Çalışacak Sonlu Eleman Tabanlı Akış Çözücüsü Geliştirilmesi
Yr.Doç.Dr.Cüneyt SERT Makina 111M740 Araştırma (1001)
114 Elektro Erozyon İle İşlemede Döner Elektrot İle Küçük Çaplı Delik Delmede Dielektrik Sıvısına Karıştırılan Tozların Ve Isitmanın Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisinin Deneysel Araştırılması Prof.Dr.Can ÇOĞUN Makina 111M596 Araştırma
115 Makinalarda Kullanılan Mekanizmaların Enerji Tüketimlerinin, Titreşimlerinin, Seslerinin, Yataklarındaki Aşınmaların Asgariye İndirgenmesi Ve Çalışma Esnekliklerinin Arttırılması Prof.Dr.Reşit SOYLU Makina 112M110 Araştırma (1001)
116  Mikro Ölçekte Bir Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Çevriminin Tasarım, Üretim Ve Testleri Yr.Doç.Dr.Hanefe Tuba Okutucu ÖZYURT Makina 112M168 Araştırma (1001)
117 Desikant Soğutma Sisteminde Kompozit Nem Alıcı Geliştirilmesi Ve Adsorbsiyon Sureçinin Teorik Ve Deneysel Olarak Incelenmesi Doç.Dr.Cemil YAMALI Makina 113M600 Hızlı Destek (1002)
118 Mekanik Bilyalı Öğütmeyle Yüksek Etkinlikte Fotokatalitik Tio2 Tozu Ve Nano Boyutlu Titanya Sol Üretimi Prof.Dr.Abdullah ÖZTÜRK Metalurji 109M048 Araştırma
119 Hidrotermal Yöntemle Üretilen  Çinko Oksit Nanoteller İle Işik Yayan Diyotlarin Geliştirilmesi Yrd.Doç.Dr.Hüsnü Emrah ÜNALAN Metalurji 109M084 Araştırma
120 Uyarlanmış Sol-Jel Üretim Süreçleriyle İndiyum Kalay Oksit (ITO) Kaplamaların Geliştirilmesi Doç.Dr.Caner DURUCAN Metalurji 109M475 Araştırma
121 Nanotellerle Organik-İnorganik Hibrit Güneş Pillerinin Geliştirilmesi Doç.Dr.Hüsnü Emrah ÜNALAN Metalurji 109M487 Araştırma
122 Hızlı Tayin Yöntemi İle Hidrojen Ayırıcı Filtrelerin Geliştirilmesi Prof.Dr.Tayfur ÖZTÜRK Metalurji 109M580 Araştırma (1001)
123 Metal Hidrür Piller İçin CaNi5 Esaslı Bileşiklerin Tasarımı Üretimi Ve Elektrokimyasal Karakterizasyonu Prof.Dr.Mehmet Kadri AYDINOL Metalurji 109M692 Araştırma
124 İntermetalik ve Metalik Cam Nanoalaşımların Yapı-Özellik İlişkilerinin Modellenmesi, Mekanik Nanoalaşımlama İle Üretimi ve Karakterizasyonu Prof.Dr.Mahmut AKDENİZ Metalurji 110M373 Araştırma (2515)
125 Nano Parçacıklı Östenitik Sünek Dökme Demirlerin Ekonomik Üretimi ve Çeliklerle Kaynağı. Prof.Dr.Cemil Hakan GÜR Metalurji 110M389 Uluslararası (2512)
126 Mikrodalga Frekanslarında Etkin Elektromanyetik Dalga Soğurucu Kompozitlerin Tasarımı Ve Geliştirilmesi Doç.Dr.Arcan Fehmi DERİCİOĞLU Metalurji 111M102 Araştırma (1001)
127 5083 Alüminyum Alaşımı Ark Kaynaklı Birleştirmelerinde Kırılma Tokluğu Ve Çatlak Ilerlemesi Tavrının Sürtünme Karıştırma Prosesi Ile Iyileştirilmesi Prof.Dr.Cemil Hakan GÜR Metalurji 112M238 Araştırma (1001)
128 Etkin Hidrojen Depolama İçin Kabuklu Nanoparçacıkların Üretimi Prof.Dr.Tayfur ÖZTÜRK Metalurji 112M193 Uluslararası (2515)
129 Aliovalent Katyonlarla Katkılanmış Perovskitlerde Kimyasal Gerinimin İn-Situ X-Işını Kırınımı, Dilatometri Ve İleri Geçirgenli Elektron Mikroskopisi Teknikleriyle İncelenmesi Yr.Doç.Dr.Yener KURU Metalurji 112M844 Uluslararası İşbirliği
130 Kırılgan Polilaktit Biyopolimerinde Elastomerik Toklaştırma Mekanizmalarının İncelenmesi Prof.Dr.Cevdet KAYNAK Metalurji 113M586 Hızlı Destek (1002)
131 Al Esaslı Metalik Cam Alaşımlarından Amorf/Nanokristal Kompozit Dizaynı Ve Üretimi Yrd.Doç.Dr.Yunus Eren KALAY Metalurji 113M346 Ul.Genç Ar.Kar.Gel. Prg. (3501)
132 Yüksek Performanslı Katı Oksit Yakıt Pilleri İçin Yeni Oksit-Metal Nanokompozit Katotlarının Dizaynı Yrd.Doç.Dr. Yener KURU Metalurji 113M340 Ul.Genç Ar.Kar.Gel. Prg. (3501)
133 Yüksek Alevlenme Dayanımlı Polimer Bazlı Karbon Nanotüp ve Kil Katkılı Nanokompozit Malzemelerin Geliştirilmesi Prof.Dr.Cevdet KAYNAK Metalurji 107M347 Araştırma (1001)
134 Aminosilanlanan Karbon Nanotüplerin Poliamid-6 Kristallenme Davranışına Etkileri Prof.Dr.Cevdet KAYNAK Metalurji 111M460 Hızlı Destek (1002)
135 Betonarme ve Çelik Yapıların Deprem Yüklerininde Gözönüne Alınarak Optimum Boyutlandırılması Prof.Dr. Mehmet Polat SAKA Müh. Bil. 106M490 Araştırma
136 İntegral Köprülerin Sismik Performansının Değerlendirilmesi Doç.Dr.Murat DİCLELİ Müh. Bil. 108M313 Araştırma
137 Anti-TNF Kontrollu Salım Sisteminin Romatoid Artirit Tedavilerine Yönelik Etkilerinin Hücre Kültüründe İncelenmesi Yrd.Doç.Dr.Ayşen TEZCANER Müh. Bil. 109S104 Araştırma
138 Tsunami Oluşumu, Yayılımı ve Kıyı Tırmanmasının Modellenmesi ve Ege Denizi'nde Uygulanması Yrd.Doç.Dr.Utku KANOĞLU Müh. Bil. 109Y387 Uluslararası (2520)
139 Selenyum Eklenmiş Hidroksiapatit İle Biyomimetik Metot Kullanılarak Kaplanan, Anti-Kanser Ve Anti-Bakteriyel Amaçlı Ti6al4v Ortapedik İmplant Üretimi, Mekanik,Yapısal ve Biyolojik Açılardan İncelenmesi.  Doç.Dr.Zafer EVİS Müh. Bil. 111M262 Araştırma (1001)
140 Deri Doku Mühendisliği: İki Katmanlı Nanoaltın Yüklü Deri Yedeklerinin Üretilmesi Ve Karakterizasyonu Yrd.Doç.Dr.Dilek KESKİN Müh. Bil. 111M810 Hızlı Destek (1002)
141 Kemik Doku Mühendisliğine Yönelik Elektroeğirilmiş Bakteriyel Selüloz Temelli Hücre Taşıyıcılar Doç.Dr.Ayşe TEZCANER Müh. Bil. 112T749 Hızlı Destek (1002)
142 Mikro-Yüzey Yapılı Magnezyum-Tabanlı Biyo- Uyumlu Ve Biyo-Emilebilen İmplant Tasarım İmalat Ve Test Edilmesi Doç.Dr.Zafer EVİS Müh. Bil. 112M340 Araştırma (1001)
143 Binaların Depreme Karşı Korunması İçin Burulmalı Histeretik Enerji Sönümleme Cihazı Prof.Dr.Murat DİCLELİ Müh. Bil. 113M321 Araştırma  (1001)
144 Petrol Üretimini Arttırma Yöntemlerinden "Yerinde
Yakma" Tekniklerinin Uygulanması Amacıyla Ülkemizde Üretilen Petrollerin SARA Fraksiyonlarının Isısal Analiz
Prof.Dr.Mustafa Verşan KÖK Petrol ve Doğ. 110M419 Uluslararası İşbirliği (2522)

TÜBİTAK DESTEKLİ  KAMU PROJELERİ

No

Proje Adı

Proje Yürütücüsü

Bölüm

Proje No.

Proje Grubu

1 Biyokütle ve Biyokütle/Kömür Karışımlarını Dolaşımlı Akışkan Yatakta Yakma Teknolojisinin Geliştirilmesi ve Sanayii Boyutunda Uygulanması Prof.Dr. Aysel ATIMTAY Prof.Dr. Hüseyin VURAL ENVE 105G023 Kamu Projesi (1007)
2 Türkiye'de AB Çevre Mevzuatı ile Uyumlu Tehlikeli Atık Yönetimi Prof.Dr.Ülkü YETİŞ ENVE 107G126 Kamu Projesi (1007)
3 Evsel/Kentsel Arıtma Çamurlarının Yönetimi Prof.Dr.Faika Dilek SANİN ENVE 108G168 108G188 Kamu Projesi (1007)
4 Türkiye Elektrik Sisteminde Güç Kalitesine Etki Eden Değişkenleri ve Güç Akışını İzleme, Problemlerin Tespiti, Değerlendirilmesi ve Karşı Önlemlerin Hayata Geçirilmesi Prof.Dr. Muammer ERMİŞ EEE 105G129 Kamu Projesi (1007)
5 320X240 Mikrobolometre Tipi Soğutmasız Kızılötesi Detektör Kamera Sistemi Prof.Dr.Tayfun AKIN EEE 105A001 Kamu Projesi (1007)
6 MEMS Dönüölçer, İvmeölçer ve Ataletsel Ölçüm Birimi Geliştirilmesi Prof.Dr.Tayfun AKIN EEE 105A015 Kamu Projesi (1007)
7 Kızıl Ötesi Sensör Teknolojisinin Geliştirilmesi Prof.Dr.Cengiz BEŞİKÇİ EEE 107A007  Kamu Projesi (1007)
8 MEMS Teknolojisine Dayalı RF Anten Tasarımı Doç.Dr.Şimşek DEMİR EEE 109A007
109A008
Kamu Projesi (1007)
9 Kızıl Ötesi Görüntüleyici Arayıcı Başlık Geliştirmesi Projesi Prof.Dr.Cengiz BEŞİKÇİ EEE 111A018 110A005 Kamu Projesi (1007)
10 Ulusal Kuvvetli Yer Hareketi Şebekesi Veri Tabanının Uluslararası Ölçütlere Göre Derlenmesi Yrd.Doç.Dr. Sinan AKKAR CE 105G016 Kamu Projesi (1007)
11 Yeni Nesil Deprem Yönetmelikleri İçin Performans Esaslı Değerlendirme ve Güçlendirme Yöntemlerinin Araştırılmasıve Geliştirilmesi Prof.Dr.Haluk SUCUOĞLU CE 108G034 Kamu Projesi (1007)
12 Türkiye Köprü Mühendisliğinde Tasarım ve Yapıma İlişkin Teknolojilerin Geliştirilmesi Yrd.Doç.Dr.Alp CANER CE 110G093 Kamu Projesi (1007)
13 Hastaneler İçin Güneş Enerji Kaynaklı PEM Yakıt Pilinden Elektrik, Oksijen ve Hidrojen Üretim Tesisi Kurulması ve Yüksek Basınçlı Elektrolizör Geliştirilmesi Yrd.Doç.Dr. İlker TARI ME 106G130 Kamu Projesi (1007)
14 Karayolları Köprü Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Yrd.Doç.Dr. Ferhat AKGÜL ES  108G018 108G185

Kamu Projesi (1007)

TÜBİTAK ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ PROJELERİ (1505)

Sıra No.

Proje Adı

Proje Yürütücüsü

Bölüm

Proje No.

Müşteri Firma

1  Demiryollari İçin Gerçek Zamanli Görüntü
İşleme İle Ray Hata Analizi
Yrd.Doç.Dr.İlkay ULUSOY Elektrik 5110003 KURASER Demiryolu Tek.İnş.El.Elekt.
Bil.Dan.Dış.Tic.Ltd.Şti
2 Barajlarin Analizi İçin Sonlu Eleman Yazilimi Hazirlanmasi Yrd.Doç.Dr.Yalın ARICI İnşaat 5130011

ES Proje Mühendislik Müşavirlik Ltd.Şti.

Detaylı liste için tıklayınız.